slo eng
domov
 
AGROVIT d.o.o.
Trstenjakova ulica 5
SI-2250 PTUJ

T +386 2 780 66 70
F +386 2 780 66 71
E info@agrovit.si

ZOETIS

Avatec
Avatec 150G – E 673

lasalocid natrij – edini dvovalentni ionoforni kokcidiostatik predstavlja idealno izbiro ob rotaciji, če je trenutno v uporabi kokcidiostatik iz skupine monovalentnih ionoforov. Proizvod je registriran za uporabo pri piščancih za pitanje in jarkicah do starosti 16 tednov (odmerek 75-125 ppm) in pri puranih do starosti 12 tednov (odmerek 90-125 ppm). Formulacija »High Shear Granulation« zagotavlja optimalno vmešavanje v krmo.

Cygro

Cygro 10G – E 673

maduramicin amonij – monovalentni ionoforni kokcidiostatik, preverjeno učinkovit v desetletjih uporabe. Proizvod je registriran za uporabo pri piščancih za pitanje in pri puranih do starosti 16 tednov (odmerek 5 ppm).
Robenz 66G – E 758
robenidin hidroklorid – kokcidiostatik iz skupine sintetičnih izdelkov, zagotavlja učinkovito čiščenje, uporabo priporočamo enkrat na leto. Proizvod je registriran za uporabo pri piščancih za pitanje in puranih (odmerek 30-36 ppm) in kuncih za pitanje in vzrejo (proizvod Cycostat 66 G, odmerek robenidina 50-66 ppm). Formulacija »High Shear Granulation« zagotavlja optimalno vmešavanje v krmo.

Vsi kokcidiostatiki so BSA (Brand Specific Approval), uporaba je dovoljena v skladu z določili priloge Uredbe 1831/2003.

Alphamune

ALPHAMUNE G

pripravek na osnovi celičnih sten gliv kvasovk. Vsebuje najmanj 24% beta-glukanov (certificirano) in 5-15% glukomananov. Odlična izbira za boljše rezultate pri reji perutnine in v prašičereji.

Healthy feed - healthy people

We are committed to expert knowledge, safety, exactness and traceability. We want to contribute to production of safe food and better live production performance which can be achieved by use of our products.
© 2010-2022 Agrovit d.o.o.
Programiranje: InfoSplet d.o.o.
Design: Conectivia KA*