slo eng
domov
 
AGROVIT d.o.o.
Trstenjakova ulica 5
2250 PTUJ

T 02 780 66 70
F 02 780 66 71
E info@agrovit.si

DSM Nutritional Products

Vitamini
(Rovimix) predstavljajo glavnino palete izdelkov, ki jih proizvaja DSM. Dobre temelje je postavil prejšnji lastnik izdelkov Hoffmann La Roche. Danes poteka proizvodnja skoraj vseh vitaminov v državah EU, kar zagotavlja vrhunsko kvaliteto ob upoštevanju vseh ekoloških standardov. Vitamini so snovi, ki so nujno potrebne za normalno delovanje živega organizma. Če v obroku zataji le en vitamin, so posledice (in škoda) lahko zelo velike. Vitamini so različno občutljivi na svetlobo, vlago, toploto in druge sestavine krme – kisline, minerali – zato vsak zahteva drugačno obliko zaščite in ustrezno formulacijo proizvoda. Po drugi strani pa morajo biti vitamini na razpolago po zaužitju, zato je pomembna značilnost vitaminskih pripravkov tudi razpoložljivost (»bioavailability«). DSM s svojimi izkušnjami in znanjem obvladuje in združuje vsa potrebna sredstva, rezultat so izdelki vrhunske kvalitete, ki zagotavljajo najboljše proizvodne rezultate.

Barvila
(Carophyll Red, Carophyll Yellow, Carophyll Pink), ki jih proizvaja DSM, so pomemben člen v sodobni proizvodnji mesa in konzumnih jajc. Vrhunsko kvaliteto dokazuje odlična razpoložljivost in učinkovitost pigmentiranja.

Encimi
(Ronozyme) so plod sodelovanja z Novo Nordisk iz Danske (družba Novozymes), kjer so tudi proizvodni obrati. Encimski pripravki so na voljo v tekoči in granulirani obliki. Ta je še zmeraj najbolj stabilna oblika na trgu, s svojo formulacijo CT (»Coated Thermostable«) in GT (“Granulated Thermostable”) prenese termično obdelavo krme (peletiranje) tudi pri temperaturah nad 95°C. Postopek je patentiran in Novozymes ga uporablja pri proizvodnji vseh svojih encimskih pripravkov. Številne prednosti uporabe granuliranih pripravkov pred tekočimi oblikami encimov so pri DSM zagotovljene ravno s formulacijo CT, ki je brez prašnih delcev.

Ronozyme
Ronozyme HiPhos – 4a18
je pripravek 6-fitaze, zaščitene z natrijevim sulfatom, dekstrinom in celulozo. Je najbolj stabilen pripravek fitaze na trgu. Z uporabo fitaze dosežemo boljši izkoristek fosforja in drugih hranil v surovinah rastlinskega izvora. Dodatek pripravka Ronozyme HiPhos (GT) v priporočenem odmerku sprosti 1,00-1,87 kg fosforja, ki je sicer vezan v krmi v fitatni obliki. Tako lahko zmanjšamo količino anorganskega fosforja v krmi. Fitat je antinutritivni faktor in z uporabo fitaze se poveča tudi sproščanje mikroelementov (Zn, Cu), kalcija in aminokislin, ki jih veže fitatna molekula. Z dodatkom fitaze prispevamo tudi k čistejšemu okolju, saj se zmanjša izločanje in odlaganje fosforja v okolju. Ob visokih cenah anorganskih oblik fosforja predstavlja standard pri izkoriščanju virov fosforja (fitati), ki se nahaja v krmi.

Ronozyme VP (CT) – E 1603
vsebuje β-glukanazo, pektinazo in hemicelulaze, uporabo priporočamo v krmi, ki vsebuje sojo ali večji delež neškrobnih polisaharidov. Pri soji lahko računamo na 8-10% povečanje metabolne energije in 3-8% povečanje prebavljivosti aminokislin (DIF vrednosti), zato je mogoča korekcija recepture z ustreznim zmanjšanjem navedenih komponent.

Ronozyme WX 2000 (CT) – 4a1607
je trenutno najbolj stabilen pripravek ksilanaze (=endo-1,4-β-ksilanaza (IUB 3.2.1.8)) na trgu. Prvi razlog za stabilnost je gliva, iz katere jo pridobivajo: Thermomyces lanuginosus ssp, ki naseljuje suha in vroča rastišča, drugi dejavnik pa je izvrstna CT formulacija. Rezultat je izjemna stabilnost: pri peletiranju do 85°C obdrži preko 90% aktivnosti. Uporabo priporočamo v krmi, v kateri je več kot 10% pšenice, saj zagotavlja odličen izkoristek topnih in netopnih ksilanov, ki jih je velik delež ravno v pšenici. Odlično se torej obnese v recepturah, ki poleg koruze vsebujejo tudi pšenico.

Ronozyme MultiGrain – 4a1602i
je pripravek, sestavljen iz več encimov. Izdelek je razvila družba Roche, encimski kompleks sestavljajo naslednji encimi: endo-1,4-β-glukanaza (EC/IUB No. 3.2.1.4), aktivnost 8.000 U/g, endo-1,3(4)-β-glukanaza (EC/IUB No. 3.2.1.6), aktivnost 18.000 U/g in endo-1,4-β-ksilanaza (EC/IUB No. 3.2.1.8), aktivnost 26.000 U/g. Tudi ta formulacija je visoko nad konkurenčnimi proizvodi, saj je praktično brez prahu, vsi delci pa so velikosti 0,1-0,4 mm. Termična stabilnost omogoča peletiranje, saj pri temperaturi do 80°C obdrži 90% aktivnosti. Priporočamo uporabo v krmi, ki vsebuje ječmen, tritikale ali druge surovine z večjim deležem različnih neškrobnih polisaharidov, priporočeni odmerek pripravka je 100 g/t krme.

Rovimix Hy-D – E 670a
je oblika vitamina D3, ki v današnji intenzivni reji uspešno dopolnjuje uporabo tradicionalnih oblik vitamina D3. Skupna količina vitamina D3 v krmi je zakonsko omejena, ob visoko produktivnih pasmah perutnine prihaja pogosto do težav v metabolizmu kalcija in fosforja. Rezultat so krhke in mehke kosti, ki ne morejo dohajati rasti organov in mišičevja. Metabolizem vitamina D3 poteka preko mnogih oblik ob prisotnosti UV svetlobe. Hy.D je oblika vitamina D3, ki neposredno vstopa v krvni obtok, pri tem »preskoči« metabolno fazo v jetrih in je organizmu takoj na razpolago. Rezultat je boljša kvaliteta kosti pri brojlerjih in puranih, pri nesnicah pa dobimo boljšo kvaliteto jajčnih lupin.

VEVOVITALL
Vevovitall – E 210

je čista benzojska kislina (99,8%) v kvaliteti »Food Grade«, brez neželenih substanc. Vevovitall s svojim delovanjem pri odstavljenih pujskih pomembno izboljša rast in konverzijo. Pri pitancih zmanjša oddajanje amoniaka do 35%, s tem se zmanjša pogostost respiratornih bolezni. Pri plemenskih svinjah zniža pH urina in tako zmanjšuje možnost okužb urinarnega trakta.


CrinaCrina Ruminants, Crina Poultry, Crina Pigs.
Po pripojitvi družbe Crina je DSM Nutritional Products dopolnil svojo ponudbo s proizvodi, ki uspešno nadomeščajo nutritivne antibiotike pri intenzivni reji živali. Crina je pionir na področju uporabe rastlinskih ekstraktov oziroma učinkovin, ki jih najdemo v naravi. Mnoge od teh snovi imajo dokazan učinek na fiziološke procese v organizmu. Med snovmi iz rastlinskega sveta so v proizvodih Crina izbrane tiste, ki so se izkazale kot najbolj učinkovite. DSM Nutritional Products je pravi partner s svojim znanjem in izkušnjami pri formulaciji dodatkov za krmo. Rezultat so visoko kakovostni proizvodi, namenjeni vsem vrstam in kategorijam živali. Crina Poultry je pripravek, ki predstavlja uspešno alternativo nutritivnim antibiotikom v intenzivni proizvodnji brojlerjev in konzumnih jajc. Uspešno delovanje pripravka Crina Pigs potrjujejo številni poskusi, v katerih je potrjena učinkovitost reje, ki je primerljiva z uporabo nutritivnih antibiotikov. Crina Ruminants predstavlja revolucijo z modifikacijo mikroflore v predželodcu, rezultat je povečana mlečnost krav molznic in boljša rast govejih pitancev.

Microgran Co, Se, I
pripravki mikromineralov, ki zagotavljajo varno delo in natančno doziranje v vseh vrstah krme. Odlična kvaliteta in ugodna cena!

Vevomin Zn, Mn, Cu, Fe
so kelatne oblike mikromineralov. Soja, ki jo vsebujejo, je »GMO Free«, kvaliteta pripravkov pa odlična.


MethaPlus 100
Encimski proizvod, ki omogoča bolj učinkovito izrabo substrata v bioplinskih elektarnah. Vsebuje encime, ki delujejo v prvi fazi tvorbe metana in pospešujejo razgradnjo celuloze in drugih neškrobnih polisaharidov. MethaPlus preprečuje tvorbo plavajoče skorje v fermentorju in poveča ekonomsko učinkovitost. Porabite manj substrata za enak učinek ali pri enakem vnosu proizvedite več električne energije! Več informacij najdete na spletni strani DSM Biogas.

Zdrava krma - zdravi ljudje

Zavezani smo k strokovnosti, varnosti, ažurnosti in sledljivosti. Želimo prispevati k proizvodnji varne hrane in boljšim rezultatom reje, ki jih lahko dosežete z uporabo naših proizvodov.
© 2010-2018 Agrovit d.o.o.
Programiranje: InfoSplet d.o.o.
Design: Conectivia KA*