slo eng
domov
 
AGROVIT d.o.o.
Trstenjakova ulica 5
2250 PTUJ

T 02 780 66 70
F 02 780 66 71
E info@agrovit.si

ZOETIS

Avatec
Avatec 150G – E 673

lasalocid natrij – edini dvovalentni ionoforni kokcidiostatik predstavlja idealno izbiro ob rotaciji, če je trenutno v uporabi kokcidiostatik iz skupine monovalentnih ionoforov. Proizvod je registriran za uporabo pri piščancih za pitanje in jarkicah do starosti 16 tednov (odmerek 75-125 ppm) in pri puranih do starosti 12 tednov (odmerek 90-125 ppm). Formulacija »High Shear Granulation« zagotavlja optimalno vmešavanje v krmo.

Cygro

Cygro 10G – E 673

maduramicin amonij – monovalentni ionoforni kokcidiostatik, preverjeno učinkovit v desetletjih uporabe. Proizvod je registriran za uporabo pri piščancih za pitanje in pri puranih do starosti 16 tednov (odmerek 5 ppm).
Robenz 66G – E 758
robenidin hidroklorid – kokcidiostatik iz skupine sintetičnih izdelkov, zagotavlja učinkovito čiščenje, uporabo priporočamo enkrat na leto. Proizvod je registriran za uporabo pri piščancih za pitanje in puranih (odmerek 30-36 ppm) in kuncih za pitanje in vzrejo (proizvod Cycostat 66 G, odmerek robenidina 50-66 ppm). Formulacija »High Shear Granulation« zagotavlja optimalno vmešavanje v krmo.

Vsi kokcidiostatiki so BSA (Brand Specific Approval), uporaba je dovoljena v skladu z določili priloge Uredbe 1831/2003.

Alphamune

ALPHAMUNE G

pripravek na osnovi celičnih sten gliv kvasovk. Vsebuje najmanj 24% beta-glukanov (certificirano) in 5-15% glukomananov. Odlična izbira za boljše rezultate pri reji perutnine in v prašičereji.

Zdrava krma - zdravi ljudje

Zavezani smo k strokovnosti, varnosti, ažurnosti in sledljivosti. Želimo prispevati k proizvodnji varne hrane in boljšim rezultatom reje, ki jih lahko dosežete z uporabo naših proizvodov.
© 2010-2018 Agrovit d.o.o.
Programiranje: InfoSplet d.o.o.
Design: Conectivia KA*